Pellerins Margarinfabrik – Svangatan och Ejdergatan

TEKA0122915

Smörberedning vid AB Pellerins Margarinfabrik (1914-1916 – Okänd fotograf)

Pellerins margarinfabrik var en fabriksanläggning som producerade margarin och smör. Verksamheten börjades på hösten 1894 av fransmannen Edmond Auguste Pellerin och var den tredje margarinfabrik i Sverige (den första igångsattes 1881 i Helsingborg och i 1887 startades Arboga Margarinfabrik). På våren 1896 kom produktionen igång. Byggnaden ritades av arkitekt Carl Fahlström.

TEKA0122912

Pellerins Fabriken 1908-1912 (Fotograf: okänd)

Pellerins blev den dominerande tillverkaren i landet, främst på grund av att fabrikschefen, Olof Hagbom förstod att aktivt göra reklam för produkterna. Redan 1897 sysselsattes cirka 100 arbetare och antalet växte, från 140 år 1914 till 180 år 1916. På grund av råvarubrist tvingades fabriken därefter stå still i två år, varefter Pellerin 1918 sålde fabriken för 6 miljoner francs. År 1965 upphörde produktionen i fabriken.

PENTAX Image

Den huvudsakliga produktionen var växtmargarin, men också kokossmör, konstister och smörblandat margarin. De viktigaste råvarorna var raffinerade vegetabiliska oljor och härdat animaliskt fett.

Produktionsvärdet, de första åren (i kronor):

  • 1896 – 875 000
  • 1897 – 2 000 000
  • 1898 – 3 000 000
  • 1899 – 3 700 000
  • 1900 – 4 400 000
  • 1901 – 5 700 000 (= cirka 43% av Sveriges samlade produktion)
  • 1902 – 6 600 000

Pellerins hade den första bilen i trafik i Sverige. Den visade sig för första gången den 27 maj 1898 på gatorna i Göteborg, var fyrsitsig med massiva gummihjul och kunde framföras i en hastighet av 20 km/h. Ekipaget hade kostat 10 000 franc.