Vårt Syfte

Tillsammans För Bagaregården är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer: 802500-4972.

Som förening vill vi säkerställa att invånare i vår stadsdel får tillgång till våra gemensamma gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen rustas upp.

Vi vill skapa gemenskap för alla i stadsdelen genom att organisera aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla oavsett bakgrund.

Vi tror att gemensamma naturliga platser är viktiga för gränsöverskridande möten och integration.

Våra stadgar finns här.