Om Oss

DSC03334
Vi tror att ett öppet och inkluderande samhälle byggs på möten mellan människor.
Vi tror att gröna områden, som är öppna för alla, är viktiga för ett aktivt, socialt och långt liv.
Vi tror samhällsklyftor kan motverkas genom att skapa nya möjligheter för människor att träffas.
Vi tror att Bagaregården är en unik stadsdel i Sverige och att vår gemensamma kulturhistoria skapar tillhörighet.
Vi tror att dialog mellan medborgare och politiker leder till en förbättrad boendemiljö och ökad tillit till demokratiska processer.

Vi tror att tillsammans kan vi göra en skillnad.

Vårt Syfte

Som förening vill vi säkerställa att invånare i vår stadsdel får tillgång till våra gemensamma gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen rustas upp.

Verksamhetsberättelse

Vilka frågor har vi jobbat med och hur har vi försökt förbättra Bagaregården det senaste året?

Årsmöten

Protokoll och motioner från våra årsmöten