Nu har vi bytt namn till Bagaregårdens Förening

För att bättre avspegla att vi är en stadsdelsförening har vi valt att byta namn från Tillsammans för Bagaregården till Bagaregårdens Förening.  Vi anser att det nya namnet bättre avspeglar vår roll som stadsdelsförening i Bagaregården. Innehållet är fortfarande det samma, bara nu i en ny och snyggare förpackning!

Vi vill samtidigt passa på att göra lite reklam för våra kommande evenemang:

  • I vår ser vi fram emot vår tredje påskbrasa
  • I juni blir det premiär för stadsdelens första promenadloppis
  • Första söndagen i juni kommer vi även arrangera vår tredje grannpromenad (Wijkwandeling)

Vi hoppas att du som bor i Bagaregården (eller i resten av staden) uppskattar vår verksamhet. Nu undrar du säkert hur du själv kan bidra till att skapa trivsel i stadsdelen, vilket är förvånansvärt enkelt:

  • Du kan bli medlem superenkelt genom att klicka här.
  • Du kan komma och hjälpa till vid något av våra arrangemang. Att hjälpa till är både enkelt och roligt. Vi är ett glatt gäng människor men ser gärna att vi blir fler. Inget bidrag är litet nog, just nu behöver vi framför allt frivilliga som kan hjälpa till under påskafton med påskbrasan. Kontakta oss via mail: oss@bagaregardensforening.se

Oavsett är du välkommen på våra arrangemang, vi syns i vår!

Extramöte

Styrelsen har som förslag att byta namn på föreningen från ”Tillsammans För Bagaregården” till ”Bagaregårdens förening”.  Vi anser att namnet Bagaregårdens förening stämmer bättre överens med vår verksamhet som stadsdelsförening. Eftersom namnbyte på föreningen innebär en förändring i våra stadgar behövs ett beslut på ett extramöte och på det ordinarie årsmötet.

Medlemmar är hjärtligt välkomna på mötet

3:e januari – kl. 19
Redbergsskolan – våning 3 – sal 31

God Jul och Gott Nytt År önskar alla i styrelsen

Bagaregårdens Egnahems Förening

Stöd Bagaregårdens Egnahemsförening genom medlemsskap och deltag i dess arbete för ett vackert och välordnat egnahemssamhälle.

Detta citat kan vi verkligen skriva under på. För 73 år sedan kunde man stötta sin lokala stadsdelsförening för bara en krona. Det lokala engagemanget för Bagaregården är lika viktigt nu som det var 1945.

I arkivet hittade vi denna intressanta publikation från Bagaregårdens trettioårs jubileum. Publikationen är en fascinerande tidsresa som ger inblick i dåtidens vardag i Bagaregården.

I vår ambition att göra Bagaregårdens unika historia mer tillgänglig väljer vi att dela materialet här på vår hemsida. Ladda ner PDF:n här – Bagaregårdens Egnahemsområde – 30års publikation 1915-1945

Wijkwandeling – 2:a December 2018

Ett litet men tappert gäng trotsade december regnet för att promenera runt i vår stadsdel i syfte att lära känna sina grannar och förbättra sitt närområde.

På vår första wijkwandeling i Bagaregården bestämde vi att promenera från Nordengården, längs med Uddevallagatan till lekparken vid Uddevallaplatsen, vidare mot Ånäsvägen, tillbaka via Falkgatan och Uddevallagatan och avslutade vid lekplatsen i korsningen Uddevallagatan/Landerigatan. På denna korta sträcka hittade vi ett flertal förbättringsåtgärder stora som små som nu kommer rapporteras till kommunen och berörda fastighetsägare.

Nordengården park

Redan vid samlingsplatsen (gräsplan framför Nordengården) fanns det ett flertal punkter som behöver rapporterats till ansvariga på kommunen. Tre av fyra parkbänkar är trasiga, på stödmuren finns det klotter och asfalten på trottoar och gångstig är tjälskadad och i behov av underhåll.

Lekplatser

Båda lekplatser på vår promenad är i relativt gott skick. Lekparken vid Uddevallaplatsen upplevs som otrygg och vi kommer ta kontakt med kommunen om hur man kan förbättra belysningen och locka fler människor till platsen. Vid lekplatsen på Landerigatan kommer vi rapportera att skylten med ordningsföreskrifter saknas.

Klotter

Ett återkommande problem på vår promenad var klotter. Vi upptäckte minst 15 stycken elskåp med klotter som behöver saneras. Klotter finns även på ett antal vägskyltar och ventilationsrör. Detta kommer vi informera kommunen om. Vi kommer även upplysa kommunen om att det finns ett behov av mer regelbunden bevakning av klotter i området.

Vägbanor och trottoarer

Vägbanor och trottoarer på Falkgatan och Uddevallagatan 27-37 är slitna och i behov av underhåll. Vägbanorna är ojämna med tjälskador och potthål. Gatubrunnar är igensätta med grus och skräp. Trottoarer behöver sopas fria från höstlöven och asfalt behöver läggas om för att skapa en säker och tillgänglig miljö.

Fullständig åtgärdslista finns att läsa här.

Du är välkommen på vår nästa wijkwandeling första söndagen i mars. Detaljer finns på vår hemsida och på vår facebooksida.

Bagaregårdens första wijkwandeling

Finns det en trasig gunga i lekparken, saknar du soptunnor längs din promenadsträcka med hunden eller finns det ett potthål i vägen som behöver fixas? Kom med på en wijkwandeling med oss!

Varje kvartal, samlar vi grannar och närboende för att ta en wijkwandeling. En grannpromenad. Tillsammans promenerar vi runt och diskuterar åtgärder som behövs i området. Vem som helst får delta och alla har rätt att komma med förslag.

Vi träffas kl. 14, söndag, 2:a december på gräsmattan framför Nordengården, Stockholmsgatan 16. Vi kommer servera kaffe och kaka för de som deltar i promenaden! Anmäl dig gärna till vår Facebook evenemang för uppdateringar.

Häng med!

Wijkwandeling är ett hollandskt koncept – istället för att en enskild person behöver lyfta och driva ett problem i vårt närområde kan man göra det tillsammans. Ett roligt och effektivt sätt att förbättra Bagaregården.

Förbättrad bostadsmiljö och säkrare trafik

Nu kommer framtidens kollektivtrafik till Bagaregården. I juli lanserade Västtrafik planer på att köpa in 30 nya elbussar som kommer att sättas in på linje 60, 62 och 59. Linje 62 kör Stockholmsgatan, Gustavsgatan och Härlandavägen. De nya bussarna lovar bättre luftkvalitet och mindre buller vilket är såklart bra för oss som bor i området

Tyvärr upplever många i Bagaregården problem med vibrationer i sin bostad. När tunga fordon kör på våra gamla gator i högre hastigheter skapas vibrationer i marken som fortplanteras genom Göteborgsleran till närliggande fastigheter.

Vibrationer kan komma att förvärras i samband med införandet av elbussar då dessa är tyngre än dagens diesel/hybrid bussar. Elbussarna kommer dock med ett system som kan begränsa hastigheten inom specifika geografiska områden (ett exempel på detta idag är på linje 55 på Götaälvbron och Avenyn).

Vi som förening vill att Västtafik och berörda myndigheter inför en hastighetsbegränsning till 30 km/h när bussarna kör i Bagaregården. Detta skulle hjälpa att skapa en säkrare trafikmiljö för barn och vuxna samtidigt som man förbättrar boendemiljö genom minskade vibrationer.

Bagaregården Big Screen

Bagaregårdens första utomhusbio överträffade våra förväntningar. Aldrig har vi haft så stort intresse för ett evenemang, Över 1400 personer visade intresse för evenemanget på Facebook och vi räknade ihop en topp på 500 besökande under kvällen.

Efter en fantastisk sommar bestämde Göteborgsvädret att återvända lagom till evenemanget. På själva dagen fick vi en lucka i regnet och ett par hundra stycken trotsade kylan och stannade hela kvällen.

Ett stort tack till vår sponsor Svensk Fastighetsförmedling i Örgryte som gjorde evenemanget möjligt (och som även delade ut gratis popcorn till publiken). Vi vill också rikta ett stort tack till Göteborgs kommun som stöttade evenemanget med föreningsbidrag.

Tack för en förtrollande kväll med en magisk film under bar himmel.

Nu letar vi vidare efter fler sponsorer så att vi ska kunna ordna utomhusbio nästa år.

Förhoppningsvis ses vi nästa sommar igen.

 

Uppdatering om Ånäsfältets Framtid

Ånäsfältets framtid kommer att diskuteras på måndag (den 23:e april 2018). Tjänstemännen har jobbat vidare på förslaget som vi tidigare har skrivit om att bygga boende och en ny F-9 skola på fältet.

Du kan läsa om planerna här.

Bagaregården har en stadsplan som har mer än hundra år på nacken. Permanent bebyggelse på fältet kommer att förändra områdets karaktär och det är ytterst viktigt att kommunen och politiker förstår betydelsen av fältet för Bagaregården innan ett slutgiltigt beslut tas.

Vi tycker som förening att det är viktigt att alla som bor i området får en möjlighet att tycka till om planerna och framföra sin åsikt i frågan. Vi har därför skrivit till alla politiker som sitter i Fastighetsnämnden och bett om en öppen och transparent medborgardialog inför vidare arbete med planen. Vi tror det finns goda möjligheter till dialog eftersom tjänstemännen i sina svar till politiker själva har påpekat behov av dialog med närboende och föreningar. Vi tror och hoppas att politiker i nämnden är av samma uppfattning som tjänstemännen.

Det är viktigt att förstå att planen fortfarande är i ett tidigt skede och kan komma förändras.

Hoppas vi ses på årsmötet – den 22:a april på Redbergsskolan kl.19

Medborgardialog om Ånäsfältets framtid

Med anledning av liggande planer att bygga ny skola och bostäder på Ånäsfältet har vi skrivit till ansvariga politiker i Göteborgskommun (Fastighetsnämnden) och efterfrågat en medborgardialog. Vi anser som förening att kommunen har ett ansvar att ta reda på hur området används idag innan man tar ett beslut om framtida utveckling. Styrelsens hållning i frågan är att vi som förening ska jobba för att boende i området kommer till tals.

Här följer brevet i sin helhet.

Hej

Vi skriver till dig och dina kollegor i Fastighetsnämnden med anledning av planer för Ånäsfältet i Bagaregården. Genom offentliga handlingar har vi förstått att kommunens tjänstemän skissar på planer på att bygga en skola samt trygghetsboende på Ånäsfältet. Att stadsbilden förändras i en växande stad är normalt och bör ses som någonting positivt förutsatt att ändringen är till det bättre.

För att tillgodose att Bagaregården utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att förstå hur våra grönområden utnyttjas idag. För att möjliggöra detta måste en medborgardialog genomföras. Självklart vill man behålla de goda aspekter som området har samtidigt som de mindre positiva aspekter som finns planeras bort. Först om boende i området får chansen att påvisa hur ytan utnyttjas idag går det göra en väl sammanvägd bedömning hur man bäst utnyttjar området imorgon.

I de offentliga handlingarna kan man läsa att tjänstemännen på IoFF och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd har förstått vikten av att förankra eventuella planer med lokalbefolkningen genom medborgardialog. Vi tycker det är viktigt att ni som politiker i fastighetsnämnden verkar för en bred och djup dialog med boende i området.

Fältet är uppskattat i området som en yta som tillåter spontanidrott och rekreation. Ånäsfältet nämns även som grönområde för rekreation i samrådet för planen ”Olskroken/Bagaregården – Blandstad inom Gamlestadens fabriker – FN1143/12”. Ånäsfältets betydelse som grönområde kommer öka med förtätning av närliggande områden. Därför krävs det en exceptionell insats av staden när det kommer till denna unika yta i Bagaregården.

Vi undrar därför om du kommer verka för en öppen och transparent dialog med medborgarna som använder fältet idag?

Med vänlig hälsning
Tillsammans För Bagaregården

Påskbrasan 2018 inställt

För att kunna genomföra våra evenemang som påskbrasan är vi beroende av frivilliga som kan komma och hjälpa till med att arrangera. Tyvärr har vi i år inte fått tillräckligt med frivilliga att ställa upp och tvingas därför ställa in evenemanget i år. Vi tycker såklart detta är väldigt tråkigt men ser samtidigt ingen möjlighet att genomföra ett arrangemang som en brasa med för få personer.

Vi får passa på att önska er alla en trevlig påsk tyvärr detta år utan brasa på Ånäsfältet.