Medlemskap

Bli medlem

Föreningen är öppen för privatpersoner förutsatt att stadgarna godtas och medlemsavgift betalts. Som medlem har du närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens årsmöten.

Medlemsavgift för 2019 är 100kr – Vi skickar faktura via e-post med Bankgiro och betalningsreferens.

Betala inte medlemsavgift via Swish.

Om du vill bli medlem fylla i vår medlemsblankett: