Medlemskap

Bli medlem

Föreningen är öppen för privatpersoner förutsatt att stadgarna godtas och medlemsavgift betalts. Som medlem har du närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens årsmöten.

Medlemsavgift är 100kr/år – Vi skickar faktura via e-post med Bankgiro och betalningsreferens.

Betala inte medlemsavgift via Swish.

Om du vill bli medlem fylla i vår medlemsblankett: