Nu synliggör vi Bagaregårdens historia!

Exempel på en av skyltarna. Skyltarna kommer vara 40cm i diameter och gjuts i aluminium.

En riktig bra nyhet för våra kära stadsdel! Snart kommer ett antal kulturminnesbyggnader i Bagaregården förses med skyltar som beskriver byggnadernas historia.

Örgryte Föreningen har haft ett liknande projekt under många år där de har succesivt försett viktiga landmärken med informationsskyltar. Vi tycker att projektet i Örgryte har varit en framgång och förstärkt Örgryte som stadsdel. Nu genomför vi ett liknande projekt i Bagaregården.

För ett år sedan skickade vi in en ansökan till Olof och Caroline Wijks Fond och beviljades under året medel för projektet. Tanken är att ge möjlighet till alla som bor eller besöker stadsdelen att lära sig mer om vår gemensamma historia.

Nu har vi fått ett utkast från tillverkaren som visar hur skyltarna kommer att se ut. Om allt går enligt planen kommer skyltarna att tillverkas innan årets slut. Uppsättning kommer ske i början av 2020.

Vi har hämtat inspiration utomlands för utformning av skyltarna och färgskalan har hämtats från ursprungliga färger på byggnader i Bagaregården. Omsorg har tagits för att skyltarna ska smälta in i Bagaregårdens unika kulturmiljö.

Byggnader som ingår i första etapen

  • Pellerins margarinfabrik
  • Kvarteret Hökensås
  • F.d. Änkehem
  • F.d. Elstationen
  • Redbergskolan

Bagaregårdens Föreningen har som ett av sina syften att ”Långsiktigt bevara, upplysa och värna om kulturarvet och kulturvärdet i Bagaregården”.