Wijkwandeling – 2:a December 2018

Ett litet men tappert gäng trotsade december regnet för att promenera runt i vår stadsdel i syfte att lära känna sina grannar och förbättra sitt närområde.

På vår första wijkwandeling i Bagaregården bestämde vi att promenera från Nordengården, längs med Uddevallagatan till lekparken vid Uddevallaplatsen, vidare mot Ånäsvägen, tillbaka via Falkgatan och Uddevallagatan och avslutade vid lekplatsen i korsningen Uddevallagatan/Landerigatan. På denna korta sträcka hittade vi ett flertal förbättringsåtgärder stora som små som nu kommer rapporteras till kommunen och berörda fastighetsägare.

Nordengården park

Redan vid samlingsplatsen (gräsplan framför Nordengården) fanns det ett flertal punkter som behöver rapporterats till ansvariga på kommunen. Tre av fyra parkbänkar är trasiga, på stödmuren finns det klotter och asfalten på trottoar och gångstig är tjälskadad och i behov av underhåll.

Lekplatser

Båda lekplatser på vår promenad är i relativt gott skick. Lekparken vid Uddevallaplatsen upplevs som otrygg och vi kommer ta kontakt med kommunen om hur man kan förbättra belysningen och locka fler människor till platsen. Vid lekplatsen på Landerigatan kommer vi rapportera att skylten med ordningsföreskrifter saknas.

Klotter

Ett återkommande problem på vår promenad var klotter. Vi upptäckte minst 15 stycken elskåp med klotter som behöver saneras. Klotter finns även på ett antal vägskyltar och ventilationsrör. Detta kommer vi informera kommunen om. Vi kommer även upplysa kommunen om att det finns ett behov av mer regelbunden bevakning av klotter i området.

Vägbanor och trottoarer

Vägbanor och trottoarer på Falkgatan och Uddevallagatan 27-37 är slitna och i behov av underhåll. Vägbanorna är ojämna med tjälskador och potthål. Gatubrunnar är igensätta med grus och skräp. Trottoarer behöver sopas fria från höstlöven och asfalt behöver läggas om för att skapa en säker och tillgänglig miljö.

Fullständig åtgärdslista finns att läsa här.

Du är välkommen på vår nästa wijkwandeling första söndagen i mars. Detaljer finns på vår hemsida och på vår facebooksida.