Förbättrad bostadsmiljö och säkrare trafik

Nu kommer framtidens kollektivtrafik till Bagaregården. I juli lanserade Västtrafik planer på att köpa in 30 nya elbussar som kommer att sättas in på linje 60, 62 och 59. Linje 62 kör Stockholmsgatan, Gustavsgatan och Härlandavägen. De nya bussarna lovar bättre luftkvalitet och mindre buller vilket är såklart bra för oss som bor i området

Tyvärr upplever många i Bagaregården problem med vibrationer i sin bostad. När tunga fordon kör på våra gamla gator i högre hastigheter skapas vibrationer i marken som fortplanteras genom Göteborgsleran till närliggande fastigheter.

Vibrationer kan komma att förvärras i samband med införandet av elbussar då dessa är tyngre än dagens diesel/hybrid bussar. Elbussarna kommer dock med ett system som kan begränsa hastigheten inom specifika geografiska områden (ett exempel på detta idag är på linje 55 på Götaälvbron och Avenyn).

Vi som förening vill att Västtafik och berörda myndigheter inför en hastighetsbegränsning till 30 km/h när bussarna kör i Bagaregården. Detta skulle hjälpa att skapa en säkrare trafikmiljö för barn och vuxna samtidigt som man förbättrar boendemiljö genom minskade vibrationer.