Uppdatering om Ånäsfältets Framtid

Ånäsfältets framtid kommer att diskuteras på måndag (den 23:e april 2018). Tjänstemännen har jobbat vidare på förslaget som vi tidigare har skrivit om att bygga boende och en ny F-9 skola på fältet.

Du kan läsa om planerna här.

Bagaregården har en stadsplan som har mer än hundra år på nacken. Permanent bebyggelse på fältet kommer att förändra områdets karaktär och det är ytterst viktigt att kommunen och politiker förstår betydelsen av fältet för Bagaregården innan ett slutgiltigt beslut tas.

Vi tycker som förening att det är viktigt att alla som bor i området får en möjlighet att tycka till om planerna och framföra sin åsikt i frågan. Vi har därför skrivit till alla politiker som sitter i Fastighetsnämnden och bett om en öppen och transparent medborgardialog inför vidare arbete med planen. Vi tror det finns goda möjligheter till dialog eftersom tjänstemännen i sina svar till politiker själva har påpekat behov av dialog med närboende och föreningar. Vi tror och hoppas att politiker i nämnden är av samma uppfattning som tjänstemännen.

Det är viktigt att förstå att planen fortfarande är i ett tidigt skede och kan komma förändras.

Hoppas vi ses på årsmötet – den 22:a april på Redbergsskolan kl.19