Medborgardialog om Ånäsfältets framtid

Med anledning av liggande planer att bygga ny skola och bostäder på Ånäsfältet har vi skrivit till ansvariga politiker i Göteborgskommun (Fastighetsnämnden) och efterfrågat en medborgardialog. Vi anser som förening att kommunen har ett ansvar att ta reda på hur området används idag innan man tar ett beslut om framtida utveckling. Styrelsens hållning i frågan är att vi som förening ska jobba för att boende i området kommer till tals.

Här följer brevet i sin helhet.

Hej

Vi skriver till dig och dina kollegor i Fastighetsnämnden med anledning av planer för Ånäsfältet i Bagaregården. Genom offentliga handlingar har vi förstått att kommunens tjänstemän skissar på planer på att bygga en skola samt trygghetsboende på Ånäsfältet. Att stadsbilden förändras i en växande stad är normalt och bör ses som någonting positivt förutsatt att ändringen är till det bättre.

För att tillgodose att Bagaregården utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att förstå hur våra grönområden utnyttjas idag. För att möjliggöra detta måste en medborgardialog genomföras. Självklart vill man behålla de goda aspekter som området har samtidigt som de mindre positiva aspekter som finns planeras bort. Först om boende i området får chansen att påvisa hur ytan utnyttjas idag går det göra en väl sammanvägd bedömning hur man bäst utnyttjar området imorgon.

I de offentliga handlingarna kan man läsa att tjänstemännen på IoFF och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd har förstått vikten av att förankra eventuella planer med lokalbefolkningen genom medborgardialog. Vi tycker det är viktigt att ni som politiker i fastighetsnämnden verkar för en bred och djup dialog med boende i området.

Fältet är uppskattat i området som en yta som tillåter spontanidrott och rekreation. Ånäsfältet nämns även som grönområde för rekreation i samrådet för planen ”Olskroken/Bagaregården – Blandstad inom Gamlestadens fabriker – FN1143/12”. Ånäsfältets betydelse som grönområde kommer öka med förtätning av närliggande områden. Därför krävs det en exceptionell insats av staden när det kommer till denna unika yta i Bagaregården.

Vi undrar därför om du kommer verka för en öppen och transparent dialog med medborgarna som använder fältet idag?

Med vänlig hälsning
Tillsammans För Bagaregården

En reaktion på ”Medborgardialog om Ånäsfältets framtid

Kommentarer inaktiverade.