Välkommen till Bagaregården!

Bagaregården är en unik stadsdel i Göteborg och i Sverige. En riktig blandstad byggd i början av förra seklet med sina karakteristiska lätt krökta gator och små öppna ytor. Vi kommer arbeta för att skydda och utveckla våra allmänna grönytor samt förbättra vår boendemiljö. Välkommen.